Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fler bostäder till äldre i hela landet

Publicerad

Behovet av bostäder som är anpassade till äldres behov är stort på många håll i landet. Särskilt i kommuner med svaga bostadsmarknader är det svårt att kunna finansiera omvandling av befintliga bostäder för att passa äldres behov. I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen en förstärkning om 300 miljoner kronor till Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, för att möta behovet av bostäder för äldre.

Sbo har uppdraget att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre. Omvandlingarna som Sbo gör minskar kommunernas kostnader för äldreomsorg och skapar en positiv utveckling på den lokala bostadsmarknaden.

- Kommuner med svag bostadsmarknad klarar inte detta själva och jag är glad att nu ge Sbo utökade möjligheter att tillföra en tydlig samhällsnytta, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

I kommuner med vikande befolkning och svag bostadsmarknad är det svårt för kommuner att skapa de bostäder som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan. Svaga bostadsmarknader gör att kommunala bostadsbolag har svårt att investera i bostadsomvandlingar.

Totalt har Sbo förvärvat, utvecklat och avvecklat fastigheter på 35 orter i Sverige under perioden 2005–2019. Det omfattar under perioden fastigheter med drygt 1 000 trygghetsanpassade lägenheter och lokaler.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.