Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

FMV och Försvarsmakten får uppdrag att analysera åtgärder för att upprätthålla leveransförmågan inom materiel- och logistikförsörjningen

Publicerad

Försvarsmaktens verksamhet är beroende av en fungerande materiel- och logistikförsörjning. Covid-19 och de restriktioner som införts påverkar näringslivets produktion och varuflöden. Detta riskerar i förlängningen att påverka leveranserna av varor och tjänster till Försvarsmakten.

Myndigheterna får nu i uppdrag att analysera vilka åtgärder som behöver vidtas för att leveranserna ska fortgå.

Analysen ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet senast den 1 juni 2020.