Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslaget om förstärkt korttidspermittering på remiss

Publicerad

Förslaget om utökad möjlighet till korttidsremittering skickas nu på remiss. I promemorian föreslås en tillfällig förstärkning av systemet med korttidspermitteringar och utökade kontroller för att upptäcka fusk. Förslaget ingår i regeringens åtgärder för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget som nu remitteras av Finansdepartementet innebär att arbetsgivare kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent under maj, juni och juli i år. Företag som använder förstärkningen minskar lönekostnaden för en anställd med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Staten står för den absolut största delen av kostnaden.

Under maj och juni kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren eftersom regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna under den perioden.

I förslaget ingår även en ny möjlighet för Tillväxtverket att göra oanmälda kontrollbesök hos företag som ansökt om stöd för korttidspermitteringar för att på så sätt upptäcka fusk. Tillväxtverket får sedan tidigare stöd från Skatteverket med 100 anställda för att hantera ärendena.

I promemorian görs även nya antaganden om hur många som kommer att omfattas av korttidspermittering. Regeringen räknar nu med att stödet kommer att omfatta i genomsnitt 270 000 personer per månad under perioden 16 mars till 31 december 2020. Statens kostnad för förslaget uppskattas därmed till 5,2 miljarder kronor.

Den nya bedömningen på antalet personer som kommer att omfattas av korttidspermittering innebär att de totala stödkostnaderna beräknas uppgå till 49 miljarder kronor under året, vilket är 29,6 miljarder kronor mer än vad som tidigare budgeterats.

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 juni 2020. Den utökade möjligheten till korttidspermittering ska dock gälla under tre månader redan från den 1 maj 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström