Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder

Publicerad

Bostadsbyggandet har ökat på senare år, men det behövs ännu mer för att möta behoven. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. Den fria hyressättningen kommer ske under en inledande period. Befintliga bostadslägenheter ska inte omfattas av de förslag som lämnas.

Dir. 2020:42 Fri hyressättning vid nyproduktion

Direktiven har följande utgångspunkter:

  • Fri hyressättning införs vid nyproduktion. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa modeller som tillämpas. Fri hyressättning kommer enbart att omfatta nyproduktionen och berör inte befintligt bostadsbestånd. Utredaren ska även titta på relevanta exempel på hur systemet fungerar i andra länder.

  • Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas. Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer ha ett reellt besittningsskydd.

  • Den nya modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet. Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Marknaden ska vara välfungerande, stabil och trygg och leda till större öppenhet. Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar, möjligheter att utvecklas och möta den lokala efterfrågan som finns på bostäder.

  • Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. Därför ska det utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter. Det ska även utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.

Utredaren ska presentera sina förslag senast den 31 maj 2021. En proposition om fri hyressättning i nyproduktion ska därför kunna antas av riksdagen i början av 2022 och kunna träda i kraft under året.

Utredare är Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Han har mångårig erfarenhet av dömande i hyresmål, bland annat sådana som avser hyresprövning och har även tidigare erfarenhet som utredare.

Frågan om fri hyressättning vid nyproduktion är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh