Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Krav om ränta vid uppskov av hyresbetalningar tas tillfälligt bort för Fortifikationsverkets och Statens fastighetsverks hyresgäster

Publicerad

Under den rådande situationen med covid-19 medges Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk undantag från kravet att ta ut ränta, när de beviljar anstånd för hyresgäster med hyresinbetalningar.

- Vi vill underlätta situationen för hyresgäster hos statens två största mark- och fastighetsförvaltande myndigheter, säger bostadsminister Per Bolund.

Undantaget omfattar samtliga hyresgäster hos de båda myndigheterna som efter överenskommelse med sin hyresvärd medgivits anstånd med hyresinbetalningarna under 2020, oavsett om hyresgästen är statlig eller privat och oavsett bransch, region eller företagsstorlek.

Statliga myndigheter är normalt ålagda att ta ut ränta enligt den räntesats som för varje budgetår fastställs av Riksgäldskontoret med ett tillägg av två procentenheter när de ger kredit eller anstånd med en betalning. Detta enligt förordningen om hantering av statliga fordringar, en reglering som Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk nu alltså tillfälligt undantas från.

Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Den största andelen av hyresgästerna är statliga aktörer, företrädelsevis inom försvarssektorn. Myndigheten hyr även ut åt privata aktörer som teknik- och fastighetsbolag, industriföretag och restauranger.

Statens fastighetsverk ansvarar bland annat för att förvalta delar av statens fasta egendom. Den största andelen av hyresgästerna är statliga aktörer, bland annat de statliga museerna. Statens fastighetsverk har även privata hyresgäster inom bland annat restaurang- och besöksnäringen och inom kultursektorn.

Båda myndigheterna bedriver sina verksamheter i stora delar av landet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00