Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagen om hemlig dataavläsning träder i kraft

Publicerad

I dag, den 1 april 2020, träder lagen om hemlig dataavläsning i kraft. Den nya lagen är ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen och en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Kriminella kommunicerar ofta med varandra genom krypterade appar som utomstående inte kan ta del av. De undviker också platser där de vet att de kan bli avlyssnade eller filmade. Detta innebär att viktig information, som kan leda till att allvarliga brott klaras upp, går förlorad för de brottsbe­kämpande myndigheterna eftersom de inte har tillgång till dessa uppgifter. För att komma åt problemet föreslog regeringen i propositionen Hemlig dataavläsning (prop. 2019/20:64) att brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att använda ett nytt hemligt tvångsmedel vid misstankar om allvarlig brottslighet. I februari tidigare i år röstade riksdagen igenom regeringens förslag.  

– Den nya lagen är en viktig del i regeringens arbete för att motverka den grova och organiserade brottsligheten i Sverige. Hemlig dataavläsning ger bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som tidigare inte varit tillgänglig. Det är ett kraftfullt verktyg för att komma åt de individer och gängnätverk som tidigare har kunnat komma undan, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I praktiken handlar hemlig dataavläsning om att man genom användande av tekniska hjälpmedel i hemlighet får tillgång till en dator eller annan teknisk utrustning som används för kommunikation, för att kunna se vilken information som finns i den. Det nya tvångsmedlet ska kunna användas under en förundersökning, i underrättelseverksamhet och vid särskild utlänningskontroll.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.