Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lagrådsremiss om en moderniserad radio- och tv-lag

Publicerad

Regeringen har lämnat förslag på en moderniserad radio- och tv-lag till Lagrådet. Förslagen syftar till att genomföra det så kallade AV-direktivet (direktiv om audiovisuella medietjänster).

Regeringen föreslår bland annat att bestämmelser om videodelningsplattformar införs och att reglerna för annonstid för tv-sändningar ändras och blir mer flexibla.

– Det är viktigt att våra lagar möter dagens förutsättningar och utmaningar på mediemarknaden och i vår digitaliserade vardag. Därför är det glädjande att vi nu får till en moderniserad radio- och tv-lag som kommer ha stor betydelse för hela den svenska tv-sektorn, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Coronakrisen har lett till att mediebranschen fått dramatiska bortfall av annonsintäkter. Därför är det särskilt glädjande att i dessa tider kunna gå fram med justerade reklamregler för tv, något som kommer vara en lättnad i den här situationen. För regeringen är det viktigt att skapa bra förutsättningar för tillförlitlig nyhetsrapportering i hela landet, säger Amanda Lind.

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i lagrådsremissen hur ändringar i AV-direktivet ska genomföras, i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696).

De nya reglerna om videodelningsplattformar, det vill säga plattformar där användare själva kan ladda upp videoinnehåll, gäller för svenska videodelningsplattformar och bland annat införs reklamregler och bestämmelser för att skydda barn från verklighetstrogna våldsskildringar.

Förslaget medför även förändringar för tv-sändningar och beställ-tv. Regeringen vill bland annat se ökade möjligheter att ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Även reglerna för produktplacering och reklam förändras.

Regeringen föreslår också vissa ändringar som inte är kopplade till AV-direktivet, bland annat bestämmelser om beställradio från public service.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00