Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder möte om coronavirusets effekter på fiskeribranschen

Publicerad

Det nya coronaviruset påverkar stora delar av samhället och näringslivet, inte minst fiskerinäringen. Landsbygdsminister Jennie Nilsson har idag ett möte med representanter för den svenska fiskerinäringen. Detta för att diskutera de effekter som det nya coronaviruset medfört för fiskerinäringen.

– Händelseförloppet är snabbt. Det är viktigt med en tät dialog med berörda, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson

Det svenska fisket och vattenbruket bidrar med färsk fisk och skaldjur till i huvudsak svensk livsmedelsförsörjning. Majoriteten av de färska fiskprodukterna säljs till restauranger. En viss del går även på export. En liten del färsk fisk säljs över disk i butik.

Det nya coronaviruset har medfört att bland annat konsumenterna slutat att besöka restauranger och försäljningen av färsk fisk i detaljhandeln har minskat markant. Resultatet är att partier av färsk fisk och skaldjur som gös, kräftor och räkor inte kommer ut till konsumenterna. Fiskerinäringen är, som andra företagare, beroende av en marknad med efterfrågan på deras produkter.

– Utvecklingen går helt emot våra mål i livsmedelsstrategin där vi vill se jobb och tillväxt i hela landet och tryggad livsmedelsförsörjning, säger Jennie Nilsson.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson

Samlad information för dig som företagare

På den länkade sidan hittar du information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.