Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärosätena ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet

Publicerad

Coronaviruset innebär en stor utmaning för hela det svenska samhället, inte minst för hälso- och sjukvården. Många studenter inom till exempel lärar- och förskollärarutbildningar samt vårdutbildningar vikarierar för att avlasta verksamheter i vård och skola, och det är viktigt att utbildningstiden för studenterna inte förlängs i onödan. Därför får högskolor och universitet i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet med tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet kan främja genomströmning inom till exempel lärar- och förskollärarutbildning och vårdutbildningar. Universitet och högskolor ska under 2020 utveckla och intensifiera sitt arbete med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet, och i årsredovisningen ska lärosätena redogöra för hur arbetet med tillgodoräknande har fortlöpt.

– Många studenter har valt att vikariera i verksamheterna för att avlasta i denna svåra tid. Det är därför viktigt att utbildningstiden för studenter som går in och jobbar inte förlängs i onödan då de också behövs ute på arbetsmarknaden, i till exempel vård och skola, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

I det regelverk som styr högskolan finns redan bestämmelser om tillgodoräknande, och uppdraget betonar vikten av att universitet och högskolor arbetar aktivt med detta under 2020.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.