Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nytt stödsystem för utbyggnad av bredband

Publicerad

Ny version: Regeringen har fattat tre beslut som möjliggör att ett nytt statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur kan delas ut med start den 1 juni 2020.

Genom budgetpropositionen 2020 beslutades att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mellan år 2020 till 2022. Regeringen har nu fattat tre beslut för att den ansvariga myndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), ska kunna fördela stödet.

Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
Med stöd av en ny förordning kommer PTS att kunna utlysa de stödmedel som finns tillgängliga för 2020 vilket är 136 miljoner kronor. För 2021 finns 200 miljoner kronor avsatta och för 2022 finns 300 miljoner kronor. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2020.

Bredbandskoordinatorernas uppdrag – vård- och omsorgsboenden kan prioriteras
Regeringen har fattat beslut om en tillkommande uppgift för de regionala bredbandskoordinatorerna. Bredbandskoordinatorerna ska på begäran bistå PTS med s.k. regionala prioriteringar. I underlaget som regionerna tar fram, kan vissa byggnader prioriteras och på så vis ge en stödsökande aktör som kan inkludera byggnaden bättre förutsättningar att komma i fråga för stöd. Till exempel ska samhällskritiska funktioner såsom olika typer av vård- och omsorgsboenden kunna prioriteras.  

Byalag ska kunna få stöd
Regeringen beslutade den 19 december 2019 att PTS ska ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Regeringen har nu beslutat om en tillkommande skrivning i PTS regleringsbrev som tydliggör att olika typer av aktörer ska kunna komma ifråga för stöd, däribland bredbandsföreningar eller s.k. byalag.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Rättelse:

Ändring har gjorts som tydliggör att regioner erbjuds bistå PTS i arbetet med regionala prioriteringar.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.