Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger stödperioden för biogasstöd

Publicerad

Regeringen har i årets vårändringsbudget föreslagit ett stöd på 120 miljoner kronor till produktionen av biogas avsedd för transportsektorn.

Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. Nästan all biogas görs från restprodukter och avfall vilket gör att biogasen har en central roll i omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi i Sverige. Det kan också bidra till en ökad självförsörjning av drivmedel. En stor del av råvarorna kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, som har en viktig roll för att även kunna öka produktionen av biogas. Dessa näringar har därför en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Regeringen avvaktar samtidigt remissvaren på utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63) och kommer att återkomma om framtida styrmedel för biogas.

Ett tillfälligt stöd till produktion av biogas som ska användas i transportsektorn betalades ut under 2018 och 2019. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2020 att de tidigare satsningarna förlängs genom att tillföra 120 miljoner kronor för detta ändamål. Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta emot ansökningar under 2020.

Satsningen är en del av vårändringsbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.