Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen ger uppdrag för fossilfri båt- och fartygsflotta

Publicerad

Regeringen ger Sjöfartsverket och Kustbevakningen i uppdrag att föreslå hur deras båt- och fartygsflottor kan bli fossilfria.

- Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Under arbetets gång ska myndigheterna inhämta synpunkter från bland andra Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Trafikverket.

- Transportsektorns utsläpp måste minska för att vi ska nå våra klimatmål. Genom att staten går före mot fossilfrihet kan vi både driva på utvecklingen och samtidigt visa andra aktörer att det går att ställa om, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet 31 januari 2021.

Uppdraget till Sjöfartsverket och Kustbevakningen är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta

Ett av Sveriges klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive luftfart, med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Klimatpåverkan från transporter ska minska genom insatser på tre områden: Transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara drivmedel och elektrifiering, respektive Energieffektiva fordon och fartyg. Uppdraget till Sjöfartsverket och Kustbevakningen är en del i detta arbete.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.