Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har idag beslutat om ändring av Sidas regleringsbrev för 2020

Publicerad

I ljuset av ökande behov av humanitärt stöd som en konsekvens av den globala coronapandemin har regeringen beslutat om ändring av Sidas regleringsbrev, med mer stöd till bland annat humanitära insatser och regellättnader för svenska civilsamhället.

Regeringen ökar Sidas anslagspost för humanitära insatser med 100 miljoner kronor. Sida svarade snabbt upp mot FN:s humanitära appell i slutet av mars genom att frigöra 100 miljoner kronor från den humanitära reserven. För att detta inte ska urholka Sidas möjlighet att gå ni med stöd vid andra humanitära kriser, både coronarelaterade och icke-coronarelaterade fyller regeringen på Sidas humanitära anslag med 100 miljoner kronor genom en överföring från ointecknade medel.

Regeringen fattar i och med detta även beslut om stöd till WHO:s krisfond (Contingency Fund for Emergencies) som annonserats tidigare under våren. Stödet uppgår till 35 miljoner kronor. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar.

Regeringen beslutar även att gå in med ökat bidrag till FN:s Resident Coordinator-fond samt stöd för att underlätta Somalias skuldavskrivning.

På grund av de nya regler och rekommendationer som råder i Sverige på grund av coronapandemin har det blivit svårare för svenska civilsamhället att samla in pengar genom exempelvis kollekt och pengainsamling på gator. Därför häver regeringen tillfälligt regeln om egeninsats resten av 2020.