Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen möjliggör undantag från regler om kör- och vilotider

Publicerad

Regeringen möjliggör undantag från reglerna om kör- och vilotider, med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär.

Genom dagens regeringsbeslut får Transportstyrelsen utökade möjligheter att besluta om undantag från förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, för transporter som genomförs under extraordinära omständigheter.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm