Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker samtalsstödet till adopterade

Publicerad

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) får i uppdrag att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade som så önskar. Detta ska utgöra ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

–  Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra stödet till adopterade. Detta utökade samtalsstöd kommer att vara till hjälp för den enskilde och synliggöra hur behovet i målgruppen ser ut, säger socialminister Lena Hallengren.

Stödet ska delvis kunna ges utanför ordinarie kontorstid och ska organiseras för att uppnå en så hög kvalitet och en så stor tillgänglighet som möjligt, oberoende av var i landet den enskilde befinner sig. Myndigheten ska aktivt sprida information riktat till målgruppen om att stödet finns tillgängligt. Genomförandet av uppdraget ska ske i samråd med Socialstyrelsen.

Uppdraget ska till Socialdepartementet delredovisas senast den 31 maj 2021, och slutredovisas den 31 januari 2022. Redovisningarna ska innehålla en redogörelse som visar de vanligaste orsakerna till stödbehovet, typ av stöd och antal enskilda individer som använt sig av tjänsten. Redovisningen ska i dessa olika kategorier vara köns- samt åldersindelad.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020.  

Tidigare har regeringen beslutat om stöd som riktar sig direkt till adopterade genom uppdraget om ursprungssökning till MFoF. Regeringen har även höjt myndighetens anslag i syfte att ta fram en nationell modell för stöd till adopterade riktat till kommunerna, samt att främja en välfungerande samordning av stödet.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter