Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Utredaren ska brett analysera och identifiera vilka regelverk som är mest betungande för mikroföretag och föreslå förenklingar av sådana regelverk. Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden.

Utredaren ska självständigt analysera och identifiera vilka regelverk som orsakar mest krångel och kostnader för småföretag samt föreslå förenklingar av sådana regelverk. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och ge förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Utredningen tar sin utgångspunkt dels i regeringens förenklingspolitiska målsättningar som fastslås i budgetpropositionen för 2020 och dels i januariavtalet samt i de inspel som inkommit i samband med näringsministerns förenklingsresa.

– Utredningen är ett viktigt steg för att identifiera vilka konkreta problem som är de största tillväxthindren för de små företagen, och vilka förenklingar regeringen kan genomföra som skulle hjälpa dem mest, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Utredaren ska också arbeta med mer specificerade frågeställningar rörande bokföringslagen. Den tekniska utvecklingen har gått framåt sedan bokföringslagen trädde i kraft. Ett modernare och enklare regelverk som är anpassat till ny teknik kan leda till både minskade kostnader och mindre administration för företagen. Detta ligger i linje med regeringens målsättning om enklare företagande.

– Ett viktigt uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Det kan spara stora pengar för företagen och bör vara möjligt att genomföra utan att myndigheternas tillsyn försvåras, säger Ibrahim Baylan.

Kristina Alsér, ordförande i Tillväxtverket och tidigare landshövding i Kronobergs län utses till särskild utredare.

Utredningen är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.