Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Publicerad

Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial.

Ett antal läkemedelsbehandlingar används i dagsläget för covid-19 men kunskapen är fortfarande bristfällig. Det är därför ytterst angeläget att det genom kliniska studier tas fram mer kunskap om vilka läkemedel som kan vara effektiva i behandlingen av personer som smittats av covid-19.

– Sverige bör bidra till att kliniska studier om läkemedel mot covid-19 genomförs, både för att öka möjligheterna till effektiv och säker behandling av patienter i Sverige och för att bidra till den samlade kunskapen om covid-19, säger socialminister Lena Hallengren.

Sverige har fått möjligheten att delta i WHO Solidarity Trial som syftar till att testa effekt och säkerhet hos läkemedel som i dagsläget används till covid-19-patienter. Svenska universitetssjukhus har visat intresse för studien och har etablerat ett nätverk för deltagande.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Natali Sial
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter