Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Publicerad

Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial.

Ett antal läkemedelsbehandlingar används i dagsläget för covid-19 men kunskapen är fortfarande bristfällig. Det är därför ytterst angeläget att det genom kliniska studier tas fram mer kunskap om vilka läkemedel som kan vara effektiva i behandlingen av personer som smittats av covid-19.

– Sverige bör bidra till att kliniska studier om läkemedel mot covid-19 genomförs, både för att öka möjligheterna till effektiv och säker behandling av patienter i Sverige och för att bidra till den samlade kunskapen om covid-19, säger socialminister Lena Hallengren.

Sverige har fått möjligheten att delta i WHO Solidarity Trial som syftar till att testa effekt och säkerhet hos läkemedel som i dagsläget används till covid-19-patienter. Svenska universitetssjukhus har visat intresse för studien och har etablerat ett nätverk för deltagande.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Natali Sial
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter