Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rymdlagen utreds

Publicerad

Det behövs en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som beaktar internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov. Det är också viktigt att företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. En särskild utredare får nu i uppdrag att göra en översyn av rymdlagen och vid behov den anslutande rymdförordningen.

Utredaren ska bland annat ta ställning till om det i rymdlagen bör införas bestämmelser om vilka krav som ska gälla för att få tillstånd till rymdverksamhet. I uppdraget ingår bland annat också att undersöka om det är lämpligt att införa bestämmelser om skydd för rymdmiljön och förebyggande av uppkomsten av rymdskrot, och vid översynen ta hänsyn till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen och folkrättsliga förpliktelser.

– Det är avgörande för Sverige som rymdnation att företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet får goda förutsättningar, därför behöver rymdlagen ses över, säger Matilda Ernkrans, rymdminister.

Utredaren ska också identifiera på vilka områden kompletterande reglering kan behövas för att kommersiell bemannad rymdfart ska kunna bedrivas.

Uppdraget ska redovisas om ett år.

Presskontakt

Amanda Borg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00