Pressmeddelande från Socialdepartementet

Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta.

I Socialstyrelsens redovisning ska framgå antalet barn med tillhörande föräldrar, gravida och arbetsföra individer under 67 år i den svenska befolkningen som föreslås omfattas av definitionen och ingå i målgruppen. Socialstyrelsen ska beskriva vilken allvarlighetsgrad i respektive sjukdom, sjukdomstillstånd och pågående behandling som motiverar särskilt behov av skydd mot smitta.

Vissa kan för att skyddas mot smitta tillfälligt behöva avstå arbete utanför hemmet och därmed ha behov av ekonomisk ersättning, i de fall de inte har möjlighet att arbeta hemifrån och där sociala kontakter inte kan undvikas. Socialstyrelsen ska därför även beskriva och lämna förslag om vilken risknivå för smittspridning som ska gälla för att olika grupper ska anses ha ett särskilt behov av skydd genom att tillfälligt avstå arbete utanför hemmet.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten.  Försäkringskassan ska bistå Socialstyrelsen för att säkerställa möjligheterna till kontroll samtidigt som administrationen av utbetalningarna ska vara så effektiv som möjligt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 17 april 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter