Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

SCB får i uppdrag att undersöka tidsanvändning mellan kvinnor och män

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att pröva ett nytt upplägg för att undersöka hur kvinnor och män använder sin tid i hemmet.

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en pilotstudie i syfte att pröva ett nytt upplägg av den studie av tidsanvändning bland kvinnor och män som sedan 1990 har genomförts vart tionde år, den så kallade tidsanvändningsundersökningen.

SCB har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på hur en studie om tidsanvändning skulle kunna genomföras under 2021. På grund av en allt mer vikande svarsfrekvens bedömer SCB att en dagboksundersökning, dvs. en undersökning som bygger på att deltagarna kontinuerligt fyller i en dagbok under en specifik mätdag, inte längre är möjlig att genomföra. SCB bedömer dock att individers tidsanvändning i stället kan mätas med enkätfrågor. Detta ska nu testas i en pilotstudie innan tidsanvändningsstudien genomförs i stor skala. SCB ska i arbetet samverka med Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020 till regeringen. För uppdragets genomförande får SCB använda högst 2 500 000 kronor under 2020.

Tidsanvändningsundersökningen

Statistiken från undersökningen ger en bild av människors vardagsliv och visar hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som fritids- och hemarbetsaktiviteter. Statistiken visar skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning, men också hur tidsanvändningen varierar i livets olika faser.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.