Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler ska minska olaglig tillverkning av sprängämnen

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om lagändringar som ska göra det svårare för enskilda att få tillgång till så kallade sprängämnesprekursorer. Det är kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men som också missbrukas för att tillverka sprängämnen.

Lagändringarna som regeringen föreslår kompletterar en ny striktare EU-förordning vars syfte är att ytterligare förebygga olaglig tillverkning av sprängämnen. Detta med tanke på det ökande hotet mot den allmänna säkerheten till följd av terrorism och annan grov brottslighet.

Prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

– Det kommer nu att bli avsevärt mycket svårare för icke-professionella användare att få tillgång till här typen av ämnen, och kraven på de som säljer dem utökas också. Den är en viktig del i de samlade åtgärderna för en effektivare bekämpning av terrorism, sprängningar och annan grov brottslighet. säger inrikesminister Mikael Damberg.

Den nya EU-förordningen innebär bland annat det kommer krävas tillstånd för enskilda att till exempel införa, inneha eller använda två välkända kemikalier som används vid tillverkning av hemmagjorda sprängämnen – svavelsyra och ammoniumnitrat. Definitionen av just vilka som är enskilda, det vill säga som omfattas av förbudet och tillståndssystemet, utökas också.

I EU-förordningen införs även bland annat krav på att säljarna ska göra utökade kontroller vid försäljning. Regeringen föreslår också en utökad straffrättslig reglering för den säljare som inte gör dessa kontroller. Den nya EU-förordningen innebär också bland annat att fler aktörer ska rapportera misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder av sprängämnesprekursorer.  

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft samtidigt som EU-förordningen ska tillämpas fullt ut, det vill säga från den 1 februari 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.