Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff ska ge bättre förutsättningar för kreativa och innovativa näringar

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om skärpta straff för de allvarligaste fallen av intrång i immateriella rättigheter som till exempel varumärken, patent och upphovsrätt.

– Genom hårdare tag mot de som tillhandahåller olagligt material hoppas vi kunna skapa ännu bättre förutsättningar för vårt kreativa och innovativa näringsliv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Immateriella tillgångar har stor betydelse både för kulturlivet, näringslivet och samhället i stort. I dag förekommer dock en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet som får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Regeringen föreslår därför skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång – förändringar som är efterlängtade av både bransch, näringsliv samt polis- och åklagarmyndighet.

Propositionen innebär att särskilda straffskalor för uppsåtliga grova brott, från sex månader till sex års fängelse, införs i samtliga immaterialrättsliga lagar. Det säkerställs också att åklagare kan väcka allmänt åtal för immaterialrättsintrång när det är motiverat från allmän synpunkt.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2020.