Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Publicerad

(Ny version) Regeringen beslutar idag om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet angav att Socialstyrelsen nu skulle ha information om ansökningskriterier, hur man söker bidraget och hur medlen fördelas. Den informationen kommer Socialstyrelsen gå ut med på sin webbplats i början av maj.

Virusutbrottet och dess konsekvenser, så som ökad isolering, kan öka förekomsten av våld, kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck. Den som är utsatt kan också få svårare att söka stöd. Särskilt kvinnor, barn och hbtq-personer är utsatta, men även pojkar och män utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av utbrottet av covid-19. I synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Isoleringen kan dels öka förekomsten av våld, kontroll och missbruk i hemmet, dels bidra till ökad psykisk ohälsa.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov. Stödverksamheter kan bland annat avse ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper. Bidraget kan sökas av ideella organisationer som har bedrivit verksamhet under minst två år. Pengarna ska användas under 2020. Socialstyrelsen kommer efter ansökan att fördela pengarna och kommer därför inom kort att gå ut med information om hur ansökningsförfarandet ska gå till.

Information om ansökningskriterier, hur man söker bidraget och hur medlen fördelas kommer hittas på Socialstyrelsens webbplats i början av maj.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Pressträff med jämställdhetsministern

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen höll den 30 april en pressträff om åtgärder för att möta ökad utsatthet för kvinnor och barn som uppstår med anledning av coronaviruset. Se pressträffen i efterhand.