Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Publicerad

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Det nya stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Mer information om stödet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur du går tillväga för att ansöka om statligt stöd. Det statliga stödet söks i efterhand och det finns därmed ingen möjlighet att ansöka om stöd nu.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Den fullständiga lista som skickats in till EU-kommissionen och som kommer ingå i förordningen publiceras på regeringens webbplats och länkas till från detta pressmeddelande.

– Det här är ett av flera initiativ som regeringen har vidtagit för att hjälpa företag i Sverige och det är viktigt att hyresrabatten nu kommer företagen till del, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

Regeringen har arbetat fram ett förslag till förordning som har skickats till EU-kommissionen. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Regeringens förhoppning är att kunna fatta ett beslut om förordningen under nästa vecka.

– Det är ett allvarligt läge för många branscher. Många företag kommer kunna ta del av den här hyresrabatten och vi arbetar för fullt med att få alla detaljer för stödet på plats. Min förhoppning är att hyresvärdarna redan nu inleder en dialog med sina hyresgäster för att gemensamt ta ett ansvar i denna svåra tid, säger Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar. Som hyresvärd måste du dock skicka in din ansökan till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Det är därför viktigt att hyresvärdar nu tar ansvar för att ingå avtal för att på så sätt stödja sina hyresgäster.

Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur du går tillväga läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Lista på branscher som omfattas av hyresstödet