Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april

Publicerad

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Efter regeringens proposition införs nya bestämmelser i smittskyddslagen som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, får rätt att meddela föreskrifter om särskilda åtgärder för att hantera spridningen av det nya coronaviruset. Föreskrifterna kan till exempel gälla tillfälliga begränsningar av folksamlingar och tillfällig nedstängning av vissa verksamheter.

Lagen börjar gälla lördagen den 18 april.

Om regeringen meddelar sådana föreskrifterna ska de i varje enskilt fall omedelbart underställas riksdagens prövning. Regeringen får endast meddela föreskrifterna om det inte går att vänta på riksdagens beslut.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter