Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag för hög säkerhet i 5G-nätet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för de svenska elektroniska kommunikationsnäten, särskilt de kommande 5G-näten. PTS ska också föreslå åtgärder för att minska identifierade hot och risker.

- Sverige har infört EU:s skarpaste säkerhetslagstiftning för mobilnäten. Nu ger vi också myndigheterna ett särskilt uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder för att reducera riskerna ytterligare, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

PTS får av regeringen i uppdrag att fördjupa och vidareutveckla den nationella riskanalys om 5G som Sverige lämnade till kommissionen den 2 juli 2019. PTS ska också se över de åtgärder som beskrivs i den verktygslåda för 5G-säkerhet som medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska cybersäkerhetsbyrån gemensamt tagit fram.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson