Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Publicerad

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden. Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintroduktionen genom att Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att förbereda inför genomförandet.

– Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller och hur livet här ser ut. Samhällsintroduktionen ska vara en del av asylprocessen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etableringsfrämjande insatser som tillhandahålls asylsökande i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Tanken är att bygga ut den befintliga information som Migrationsverket erbjuder asylsökande till en mer sammanhängande och omfattande utbildning. Denna samhällsintroduktion, som alla asylsökande ska genomgå under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara två till tre heldagar.

Den obligatoriska utbildningen kommer, förutom grundläggande information om asylprocessen, också innehålla information om svensk lagstiftning samt demokrati, normer och värderingar. Det kan till exempel handla om information om de nya reglerna som gäller för eget boende, hedersrelaterat våld och förtryck samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling.

I uppdraget ska Migrationsverket bland annat redogöra för hur planering, samordning och genomförande av samhällsintroduktion ska ske så att den når alla asylsökande, se över lokaler och bemanning för utbildningarna samt utveckla ett mer fördjupat sakinnehåll och ett effektivt utbildnings- och informationsmaterial. Utgångspunkten ska vara att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att kunna delta.

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 3 augusti i år.

Uppdraget ges med anledning av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som slöts i januari 2019 och Mottagandeutredningens förslag om obligatoriskt deltagande i samhällsinformation.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh