Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Publicerad

Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala 24 miljoner kronor till regionerna i syfte att utveckla och stärka de digitala kontaktmöjligheterna till verksamheter som möter patienter med psykisk ohälsa.

Regeringen vill med detta understödja en välfungerande kommunikation mellan vården, patienter och anhöriga i de fall där fysiska besök inte är möjliga till följd av spridningen av covid-19.

– Vi är i ett läge där vårt samhälle är hårt ansatt, och många människor kan inte fortsätta sina liv som vanligt. Vi vet att kriser som denna kan påverka det psykiska välbefinnandet i befolkningen, och därför är det viktigt att upprätthålla kontaktmöjligheterna till exempelvis psykiatrin, säger socialminister Lena Hallengren.

– I Sverige ska ingen lämnas ensam. Just nu är många isolerade och känner en stor oro på grund av coronapandemin. Då behöver vi stärka möjligheterna att få hjälp digitalt, säger vice statsminister Isabella Lövin.

De tre storstadsregionerna Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne får 2 miljoner kronor per region. Resterande regioner får 1 miljon kronor per region.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00