Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

10 miljoner kronor till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslutat om en ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för budgetåret 2020. Beslutet innebär stärkta resurser till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser under coronakrisen.

Genom dagens regeringsbeslut möjliggörs ersättning om högst 10 miljoner kronor från anslag 2:4 Krisberedskap till frivilliga organisationer för åtgärder som stärker samhällets beredskap och förmåga att hantera behov med anledning av covid-19.

Det kan handla om att stärka organisationernas förmåga att samordna inköp av mat och mediciner till personer i vissa riskgrupper eller att bistå med förstärkningsresurser när det till exempel gäller sjukvård eller transporter.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg