Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

10 miljoner kronor till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslutat om en ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för budgetåret 2020. Beslutet innebär stärkta resurser till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser under coronakrisen.

Genom dagens regeringsbeslut möjliggörs ersättning om högst 10 miljoner kronor från anslag 2:4 Krisberedskap till frivilliga organisationer för åtgärder som stärker samhällets beredskap och förmåga att hantera behov med anledning av covid-19.

Det kan handla om att stärka organisationernas förmåga att samordna inköp av mat och mediciner till personer i vissa riskgrupper eller att bistå med förstärkningsresurser när det till exempel gäller sjukvård eller transporter.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.