Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

100 miljoner till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin

Publicerad

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka föreningar och organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. 50 miljoner föreslås gå till att hjälpa människor i särskild social utsatthet medan resterande 50 miljoner föreslås gå till att motverka äldres ensamhet och isolering.

Organisationer inom civilsamhället, såsom sociala hjälporganisationer som till exempel arbetar med personer i hemlöshet och föreningar som stöttar äldre, har centrala roller när det gäller att nå och stödja människor i särskilt utsatta situationer. I en kris kan ett stöd till civilsamhällets organisationer för utökad social och humanitär verksamhet göra stor nytta. Satsningen på 100 miljoner kronor för 2020 syftar till att stärka civilsamhället och ge organisationer möjlighet att skala upp sin verksamhet under krisen.

Satsningen är uppdelad i två delar. 50 miljoner kronor avsätts för sociala och humanitära insatser där det råder ett särskilt behov. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, papperslösa och andra människor i socialt utsatta situationer. 50 miljoner kronor avsätts för att motverka ensamhet hos äldre under virusutbrottet. Det kan till exempel handla om uppsökande verksamhet på telefon för att bryta isolering, hjälp med digitala möten eller hjälp med matinköp.

Satsningen kompletterar den tidigare beslutade satsningen på 100 miljoner kronor till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur ansökningsförfarandet kommer att gå till.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00