Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

39 ministrar i gemensamt uttalande om skydd av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i covid-19-responsen

Publicerad

Coronapandemin minskar tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter världen över. För att uppmärksamma vikten av en jämställd global respons mot covid-19 har minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, tillsammans med 38 andra ministrar gjort ett internationellt uttalande som stöds av sammanlagt 59 länder. I uttalandet uppmuntras andra aktörer att gemensamt hantera nödläget.

Uttalandet synliggör de könsrelaterade hälsohot som ökar till följd av covid-19. Det handlar bland annat om våld i nära relationer, minskad tillgång till preventivmedel, mödravård, säkra förlossningar, säkra aborter, och vårdpersonals utsatthet. Kvinnor utgör 70 procent av de anställda inom vård- och sociala sektorer. Ett flertal åtgärder krävs nu för att minska problemen.

Ministrarna understryker vikten av en samlad global respons mot covid-19, och av att jämställdhetsperspektivet integreras i denna. De svagaste och mest utsatta grupperna och länderna behöver särskilt stöd. Samarbete mellan såväl länder som regeringar, forskare, civilsamhällesaktörer och den privata sektorn, uppmuntras.

- De ojämlikheter mellan kvinnor och män som finns sedan innan riskerar att förstärkas av den pågående krisen. Vi ser bland annat att kvinnor och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter står under ökat tryck. Det är därmed avgörande att från start anlägga ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv på analyser och insatser och att ställa krav på att andra aktörer, inklusive EU, FN och de finansiella institutionerna, gör detsamma. Sveriges feministiska regering kan göra skillnad. I det här läget måste vi säkerställa att den fortsatta utvecklingen går framåt och inte bakåt, säger Peter Eriksson.

Läs uttalandet här

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.