Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind tog emot Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken

Publicerad

Idag den 8 maj tog kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot betänkandet från Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken.

Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras, och föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras.

– Det är oerhört viktigt för mig att vi har en bra organisation för och uppföljning av arbetet för de nationella minoriteterna. Det handlar om mänskliga rättigheter, vilket är helt centralt i vår demokrati. Nu ser jag fram emot att titta vidare på utredningens förslag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Regeringen kommer nu att remittera betänkandet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse