Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Digital kommunikation ska ge mer effektiva domstolsprocesser

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med flera förslag som underlättar digital kommunikation i domstolsprocesser. En minskad pappershantering frigör resurser och bidrar till en mer effektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet.

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstols­processer kunna ske i digital form.

Lagrådsremiss: Digital kommunikation i domstolsprocesser

Regeringen föreslår bland annat att:

  • En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
  • Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift
  • Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.
  • Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh