Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Försöksverksamheten med fjärrundervisning får fortsätta tills ny lagstiftning är på plats

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet får därmed möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2021.

I mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ny lagstiftning som innebär utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning. Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020 och de nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00