Pressmeddelande från Socialdepartementet

Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga

Publicerad

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården och elevhälsan gällande insatser riktade till särskilt infektionskänsliga barn och unga.

– Barn har generellt mycket låg risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Men för de barn som redan har en sjukdom, eller som får medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret, kan det finnas behov av särskilda råd och rekommendationer för att minska risken för smitta, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med informationsmaterialet ska vara att fungera som ett stöd till professionen i samband med bedömning och rådgivning om individuellt anpassade preventiva åtgärder för att minska risken för att särskilt infektionskänsliga barn och unga smittas.

Socialstyrelsen ska bistå med sin kunskap och erfarenhet och myndigheten ska även sprida informationsmaterialet till professionerna inom berörda verksamheter.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter