Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hur våld beaktas i vårdnadsdomar

Publicerad

Regeringen har idag gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

- Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vi behöver mer kunskap om hur våld och övergrepp beaktas i domar om vårdnad, boende och umgänge och därför får Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga detta, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Jämställdhetsmyndigheten ska gå igenom domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn och göra en kartläggning av i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller ett barn beaktas i domarna. Eventuella särskilda omständigheter eller förutsättningar för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck ska belysas i granskningen.

En utgångspunkt för uppdraget är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 december 2021. Jämställdhetsmyndigheten får använda 1,2 miljoner kronor under 2020 för uppdraget.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.