Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Konsumentinformation om värdebevis för resor

Publicerad

Regeringen har idag gett Kammarkollegiet i uppdrag att snarast möjligt ta fram och sprida information om vouchrar och liknande värdebevis som avser kompensation för paketresor som ställs in eller bokas av. Insatsen ska bidra till att tydliggöra för både paketresearrangörer och resenärer vad som gäller när en resenär ersätts med en voucher istället för en vanlig återbetalning.

Den stora mängden resor som ställs in eller bokas av på grund av det nya coronaviruset påverkar både de som erbjuder paketresor och resenärer som inte kan åka på sin planerade resa. Därför är det extra viktigt att informera både researrangörer och resenärer om vad som gäller.

Det finns två syften med uppdraget. Det ena är att tydliggöra när vouchrar eller liknande värdebevis på paketresor och s.k. sammanlänkade researrangemang omfattas av en ordnad resegaranti. Det andra är att tydliggöra vilka möjligheter och risker det kan innebära att ha ett sådant värdebevis jämfört med ett krav på återbetalning i pengar om researrangören går i konkurs.

Resenärer har rätt till återbetalning när en resa ställs in och i vissa fall när den avbokas, men det kan finnas skäl för paketresearrangörer att erbjuda en voucher som alternativ till ett kontantbelopp. Det kan också vara ett bra alternativ för resenären, förutsatt att han eller hon kan lita på att vouchern omfattas av det skydd som resegarantin ger.

Den som är arrangör av en paketresa är skyldig att se till att paketresan omfattas av en resegaranti som är godkänd enligt resegarantilagen. Resegarantin ska säkerställa att de betalningar som görs för paketresan betalas tillbaka om avtalet inte fullgörs på grund av att arrangören är konkursmässig. Kammarkollegiet ansvarar för administrationen av resegarantisystemet.

Uppdraget ska utföras i samråd med Konsumentverket. Kammarkollegiet ska även inhämta information och synpunkter från Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Kammarkollegiet ska senast den 31 augusti 2020 redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.

Presskontakt

Simon Andersson
T.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.