Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärosätena ska analysera virusprovtagning

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att utöka antalet tester för covid-19. Universitet och högskolor tillhör de myndigheter som ska bistå Folkhälsomyndigheten, och lärosätena ska vid behov kunna bistå vården med att bland annat analysera provtagning. För att möjliggöra det har regeringen beslutat om ett nytt bemyndigande för lärosätena.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktig information om att bemyndigandet gäller samtliga universitet och högskolor. Bemyndigandet gäller statliga universitet och högskolor förutom Sveriges lantbruksuniversitet.

Universitet och högskolor ska bistå Folkhälsomyndigheten med ett uppdrag som syftar till att utöka antalet tester för covid-19, och framför allt handlar det om att analysera de prover som tas. Lärosäten har särskilt i uppdrag att bedriva utbildning och forskning, men de har kunskap och förutsättningar som kan utgöra ett viktigt bidrag för att kunna genomföra utökad testning. Eftersom lärosätena inte vanligtvis utför analystjänster av det här slaget behöver de få förutsättningar för det. Därför har regeringen beslutat att ge universitet och högskolor ett bemyndigande för att kunna tillhandahålla bland annat analystjänster och ta ut avgifter för att täcka tillkommande kostnader.

– Lärosäten har en viktig förmåga att kunna bistå vården med analys av tester, och det kan finnas behov av andra insatser från universitet och högskolor. För att deras kunskap och kapacitet ska kunna utnyttjas till max är det viktigt att lärosätena får förutsättningar för att kunna bistå med detta, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Avgiftsuttag är möjligt för bland annat analystjänster som utförs i syfte att bistå offentlig verksamhet med anledning av situationen till följd av coronaviruset.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.