Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg genom yrkeshögskolan

Publicerad

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får nu i uppdrag att påbörja genomförandet av de satsningar på yrkeshögskolan som regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2020. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

MYH ska bland annat planera och genomföra en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en examen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Försöksverksamheten ska riktas till befintliga utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. En mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen gör det enklare för personer med gedigen erfarenhet som vill arbeta vidare inom sin bransch att axla ett större ansvar. Det skulle exempelvis kunna handla om en undersköterska med lång erfarenhet som vill ta klivet till att bli specialistundersköterska.

Försöksverksamheten ska omfatta tillgodoräknande av kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats genom utbildning eller yrkeserfarenhet eller på annat sätt, samt kompletterande utbildning. Genom försöksverksamheten ska myndigheten utveckla modeller för tillgodoräknande och förkortade yrkeshögskoleutbildningar som kan användas inom yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2023.

För att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden och det väntade ökade intresset att studera tillförs enligt regeringens förslag under 2020 medel för upp till 6 000 fler utbildningsplatser på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom tillförs medel för ytterligare satsningar på kurser och kurspaket (korta utbildningar) vilket bedöms ge minst ytterligare 3 500 personer möjlighet att studera, samt för upp till 500 platser inom ramen för försöksverksamheten med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen. När det gäller dessa satsningar ska MYH överväga om särskild hänsyn behöver tas till samhällssektorer som påverkats i särskilt stor utsträckning av coronautbrottet och där kompetensbehoven är stora.

MYH får också i uppdrag att ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Samtliga uppdrag ges genom en ändring av myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020, med förbehåll för riksdagens beslut om vårändringsbudgeten för 2020.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00