Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny generaldirektör för Tillväxtanalys

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse Sverker Härd till generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Sverker Härd kommer närmast från Myndigheten för kulturanalys där han har varit direktör och myndighetschef sedan 2014.

Sverker Härd har en doktorsexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och en bred bakgrund från statlig förvaltning, såväl från olika myndigheter som från Regeringskansliet. Han har direkt erfarenhet av tillväxt- och näringspolitisk forskning och analysverksamhet, samt egen forskning.

– Sverker Härd är en erfaren chef och van att leda kunskapsintensiva organisationer. Med sin erfarenhet av att leda analys-, utvärderings- och utredningsfunktioner inom statsförvaltning blir Sverker Härd rätt person att leda Tillväxtanalys, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Sverker Härd tillträder som generaldirektör den 1 september 2020. Förordnandet gäller under sex år.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi