Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ordförande i Sjunde AP-fonden

Publicerad

Regeringen har utsett Per Frennberg till ny ordförande i Sjunde AP-fondens styrelse. Regeringen har också utsett två nya vice ordförande och sammanlagt sju nya ledamöter för de sex AP-fondstyrelserna.

Per Frennberg har lång erfarenhet från kapitalförvaltning och var tidigare vice ordförande i Sjunde AP-fonden. Frennberg ersätter Rose Marie Westman, som lämnar styrelsen efter åtta år.

- AP-fonderna har ett viktigt uppdrag i att förvalta svenska folkets pensioner. Styrelsearbetet innebär ett stort ansvar. Jag är glad att fortsätta stärka styrelsernas kompetens och jag vill passa på att uttrycka min uppskattning för deras och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ny vice ordförande i Första och Sjunde AP-fonden

Regeringen har utsett Anna Hesselman som vice ordförande i Första AP-fonden och Emma Ihre som vice ordförande i Sjunde AP-fonden.

7 nya ledamöter

Regeringen har utsett följande nya ledamöter i AP-fondernas styrelser

  • Erik Sjöström, nominerad av Svenskt Näringsliv (Första AP-fonden)
  • Åsa Erba-Stenhammar, nominerad av TCO (Andra AP-fonden)
  • Carina Wutzler, nominerad av SKR (Tredje AP-fonden)
  • Monica Elling, nominerad av Svenskt Näringsliv (Fjärde AP-fonden)
  • Aleksandar Zuza, nominerad av LO (Fjärde AP-fonden)
  • Helen Eliasson, nominerad av SKR (Fjärde AP-fonden)
  • Magnus Vesterlund (Sjunde AP-fonden)

Se bilaga för förteckning över alla ledamöter. Samtliga ledamöter förordnas från och med den 28 maj 2020 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2020.

Bakgrund

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser är totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande. De utses för ett år i taget. För AP-fonderna gäller också policyn om att sitta som längst 8 år i styrelserna. Fyra ledamöter i respektive fond (Första–Fjärde AP-fonden) ska enligt lag utses efter förslag från arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors