Pressmeddelande från Socialdepartementet

Precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården ska analyseras

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska analysera hur utvecklingen av och inom precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag på hur relevanta aktörer, så som staten, näringslivet och universitet och högskolor, kan stötta och samverka med regionerna i arbetet med införandet av precisionsmedicin så att det sker på ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt.

Under de senaste åren har nya diagnostiska metoder och terapier för individanpassad utredning, prevention och behandling kommit till marknaden. Samlingsbegreppet som ofta används för dessa metoder och terapier är precisionsmedicin.

Införandet av precisionsmedicin kan komma att förändra såväl kostnadsstrukturen för hälso- och sjukvården som hur patienter, speciellt inom cancerområdet behandlas. Regeringen anser det därför viktigt att utreda dessa frågor närmare.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera vilka konsekvenser precisionsmedicin inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel kommer påverka behandling av cancerpatienter.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 2 300 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt