Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Premiär för digitalt fredsforum 11–22 maj

Publicerad

Nästa vecka inleds den årliga konferensen Stockholm Forum för Fred och Utveckling, som genomförs i samarbete mellan Utrikesdepartementet och fredsforskningsinstitutet SIPRI. Utrikesminister Ann Linde och minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson står som gemensamma värdar tillsammans med SIPRI:s ordförande Jan Eliasson och direktör Dan Smith. Forumet kommer i år för första gången att genomföras digitalt, med deltagande från hela världen under två veckor av seminarier.

Covid-19 kommer att prägla årets Stockholm fredsforum, 11–22 maj, både till form och innehåll.

- Covid-19 innebär många och stora risker för fredsansträngningar och internationellt samarbete. Vi har ett ansvar att se hur vi bäst kan hantera krisen i ett långsiktigt perspektiv, och för att bistå konfliktdrabbade länder, säger utrikesminister Ann Linde.

Sakfrågorna kommer att dryftas i en blandning av öppna föreläsningar och paneler, interaktiva rundsbordsamtal och slutna möten. Bland de medverkande finns FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, generalsekreteraren för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) Thomas Greminger, Sudans utrikesminister Asma Abdala, Kenyas utrikesminister Raychelle Omamo och fredsbyggaren Ilwad Elman, från Elman Peace Centre i Somalia. Dessutom medverkar chefer och experter från flera ledande internationella tankesmedjor om fred och säkerhet.

Utöver diskussioner om coronapandemins betydelse för fredsbyggande hålls högnivåpaneler om kvinnor fred och säkerhet, klimatförändringar, unga fred och säkerhet och fredsbevarande operationer.

- Fattigdomsbekämpning och klimatomställning blir inte mindre akut med coronakrisen. Vi måste reflektera kring hur vi kan göra både och, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.