Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar om nomineringar till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om vilka personer som ska nomineras till ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK. Sammanlagt har tolv kandidater från arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företrädare för civila samhället nominerats.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, är ett av Europeiska unionens rådgivande organ. Kommittén, som inrättades 1957, bistår de större EU-institutionerna (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet) med expertutlåtanden. EESK rådfrågas innan nya regler antas inom de områden som berör de grupper som sitter i kommittén. EESK ska höras i bland annat frågor som rör förverkligandet av den inre marknaden, etablering av företag eller miljö- och konsumentfrågor. Kommittén får också avge yttranden på eget initiativ.

Sverige har tolv platser i kommittén. EESK består idag av 353 ledamöter. För perioden 2020–2025 kommer antalet ledamöter minska till 329 till följd av Storbritanniens utträde.

De tolv personerna som regeringen har beslutat att nominera för mandatperioden 2020–2025 är representanter från följande organisationer:

  • Svenskt Näringsliv
  • Transportföretagen
  • Almega
  • Landsorganisationen i Sverige (LO)
  • Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
  • Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
  • Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO)
  • Svenska kyrkan
  • IOGT-NTO (som representant för Nätverket för icke smittsamma sjukdomar, NCD).

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström