Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

Publicerad

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen en satsning om 30 miljoner kronor på korta kurser som kan ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

De närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. För att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma specialister inom flera fält föreslår regeringen nu en satsning på korta kurser. 30 miljoner kronor föreslås fördelas till universitet och högskolor för satsningen 2020. Det ger till exempel personer som blivit permitterade möjlighet att utnyttja permitteringstiden till att vidareutbilda sig.

Vinnova har haft ett pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister. Även KK-stiftelsen har under flera år utvecklat kurser i samarbete med lärosäten. Regeringen har även tidigare satsat på artificiell intelligens där sju lärosäten var involverade. Under namnet AI Competence skapades flera kurser inom AI för yrkesverksamma.

De medel som nu föreslås ger möjlighet att utifrån dessa tidigare satsningar utforma korta kurser för yrkesverksamma. Fler lärosäten kan också vidareutveckla och öka tillgängligheten av ett kursutbud som möter ett utbildningsbehov som finns bland yrkesverksamma specialister inom flera områden.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.