Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på unga utan sysselsättning

Publicerad

Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och för unga utan sysselsättning. Regeringen gör nu satsningar för att fler som i närtid söker sig till universitet och högskolor ska kunna påbörja studier. Myndigheter får i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därutöver sker en satsning på sommarjobb för att säkra ungdomars inträde på arbetsmarknaden, och de som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Fler förväntas under de närmaste åren söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier, och regeringen har föreslagit att medel för permanenta utbildningsplatser ökas med motsvarande cirka 2 600 helårsstudenter vid universitet och högskolor. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen 6 000 platser till sommarkurser, och för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik föreslås dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår). Därutöver satsar regeringen 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda fler öppna nätbaserade utbildningar.

Det finns brister i nationell samverkan mellan myndigheter om unga som varken arbetar eller studerar. Nu får Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att offentliga aktörers kompetenser i större utsträckning ska komplettera varandra och arbeta mer tillsammans. För att möjliggöra åtgärder som förebygger att unga hamnar i kriminalitet ska dialog ske med Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten samt med Skolverket. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska vara samordnande för uppdraget.

För att säkra ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden har regeringen i vårändringsbudgeten avsatt 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och till ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.