Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tullverket får nya möjligheter att utreda narkotikabrott

Publicerad

Regeringen går nu vidare till Lagrådet med ett förslag för att stärka samhällets arbete mot narkotikabrottsligheten. Enligt förslaget ska Tullverket få nya möjligheter att utreda brott som till exempel narkotikainnehav och narkotikabruk.

Tullverkets nya befogenheter att utreda misstänkta brott omfattar narkotikabruk och innehav av narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor. De utökade befogenheterna ska kunna användas när myndigheten fattar misstanke om brott i samband med att de ingriper mot eller utreder annan brottslighet som omfattas av smugglingslagen samt när Tullverket ingriper mot rattfylleribrott.

Det införs även en möjlighet för Tullverket att föra talan avseende dessa brott för att effektivisera lagföringen och avlasta Åklagarmyndigheten från enklare ärenden.

Tullverket har idag ingen möjlighet att utreda dessa brott på egen hand utan ärendena måste lämnas över till Polismyndigheten. Förslaget innebär därmed att samhällets arbete mot narkotikabrottsligheten kan effektiviseras.

I lagrådsremissen föreslås även att åklagare i större utsträckning än i dag ska få anlita biträde av Tullverket vid förundersökning av brott.

Lagen föreslås träda i kraft 1 augusti 2020.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio