Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Brottsförebyggande rådet ska kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiker

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda för mellanvalsåret 2020. Resultaten ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och jämföras med resultaten från tidigare kartläggningar.

– Det är viktigt att människor vågar engagera sig i samhället och i politiken. Hela vår demokrati bygger på det engagemanget. Politikernas trygghetsundersökning bidrar med viktig kunskap i arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda och används av många aktörer som arbetar med frågorna. Kunskap är första steget för att komma framåt i arbetet mot hot och hat, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Brå har tidigare på uppdrag av regeringen kartlagt hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda för åren 2011, 2012, 2014, 2016 och 2018. Tidsserien visar att utsattheten ökar bland förtroendevalda både när man jämför mellanvalsåren 2012 och 2016 respektive valåren 2014 och 2018. Under valåret 2018 utsattes nästan var tredje förtroendevald för hot, våld eller trakasserier. 

För att genomföra uppdraget får Brå använda 350 000 kronor för 2020.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse