Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare ska föreslå åtgärder mot coronarelaterad brottslighet

Publicerad

I dag utses en utredare som ska analysera och föreslå åtgärder som minskar risken för brott kopplade till de av de coronarelaterade stödåtgärderna som har statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser. Utredare blir Stefan Strömberg.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Det har varit betydelsefullt att regeringen snabbt kunnat ta fram en mängd åtgärder för att minska skadeverkningarna. De nödvändiga analyser av bland annat risken för brott, som annars alltid görs i samband med att nya åtgärder beslutas, har inte alltid till fullo hunnits med. Det är viktigt att vi täpper till kryphål som annars kan användas för att missbruka stödåtgärderna, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredaren ska i sitt arbete analysera vilka risker för brott som kan vara förknippade med åtgärderna, och om det finns risk för att brott kan bli svårare att upptäcka, utreda och beivra med anledning av dem.

Han ska föreslå åtgärder för att komma till rätta med de eventuella risker som finns och lämna förslag på en modell för konsekvensanalyser när det gäller brottsligheten, som i framtiden ska kunna användas när det inte finns tid för sådana i samband med beslut av stödåtgärder.

Utredaren ska rapportera till Regeringskansliet kontinuerligt och lämna en slutrapport vid årets slut.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh