Pressmeddelande från Socialdepartementet

Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Publicerad

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet inte längre kan delta på grund av sjukdom eller för att kommunen inte kan erbjuda dem verksamhet. Med anledning av detta ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att tydliggöra innebörden av villkoren avseende statsbidraget för habiliteringsersättning.

En insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är daglig verksamhet. Kommuner rekommenderas att lämna viss ersättning till deltagare i daglig verksamhet, så kallad habiliteringsersättning. För att stödja kommuner i deras arbete att stimulera deltagande i daglig verksamhet lämnas ett statsbidrag som Socialstyrelsen har i uppdrag att betala ut.

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet kan vara hindrade att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen med anledning av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs.

Dessa omständigheter ska dock inte utgöra ett hinder för kommuner att få ta del av statsbidraget för habiliteringsersättning och betala ut ersättning till deltagarna. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att tydliggöra innebörden av villkoren.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter